Privacybeleid

Versie: 16 mei 2017
 
Wanneer je gebruikmaakt van Club-assistent, vertrouw je ons je gegevens toe. Dit privacybeleid is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we die gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

Gegevens die we verzamelen

Club-assistent zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, registreert Club-assistent je persoonsgegevens zoals die door je vereniging geadministreerd zijn. Je kunt via jouw persoonlijke login je gegevens wijzigen en instellen waar deze gegevens wel en niet getoond worden.

Gegevensverwerking door derden

Club-assistent maakt in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van de servers en het verwerken van support tickets, gebruik van de (IT) dienstverlening van derden. Je gegevens worden hierbij enkel geraadpleegd om jouw club ondersteuning te bieden en nooit voor commerciële doeleinden.

Club-assistent wisselt hiernaast gegevens van verenigingsleden uit met de centrale administratie van de overkoepelende sportbond, conform de reglementen van de betreffende sportbond.

Beveiliging

Club-assistent heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van je gegevens te voorkomen. Onder andere is de opslag van de gegevens beveiligd door encryptie en worden de gegevens, die tussen jou en de webserver worden uitgewisseld, versleuteld.

Nog vragen?

Wij controleren regelmatig of we nog aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op.